Wat Is Een Verkooptraining?

Wat is een verkooptraining?

In een verkooptraining of sales training leren de cursisten hoe zij meer kunnen verkopen in minder tijd. Door maatwerk, overdracht van praktische en directie toepasbare verkoopkennis- & kunde en het bieden van oplossingen voor verkoopvraagstukken, worden zij Sales Professionals die goede verkoopgesprekken kunnen voeren die leiden tot meer kopende klanten, omzet en resultaat.

In de praktische training ontwikkelt de cursist een proactieve en klantgerichte houding. De cursist leert commerciële gesprektechnieken en leert structuur in verkoopgesprekken aan te brengen.

Door persoonlijke ontwikkeling, groei en verbetering begint de verandering. De cursist zal met zijn/haar persoonlijke ontwikkeling de drijfveren, valkuilen en kwaliteiten leren kennen. Met onze trainingen ontdek de cursisten hoe zij met dit nieuwe inzicht het beste in zichzelf naar boven kunnen halen.

Patronen worden doorbroken, doelen gerealiseerd en zelfkennis en persoonlijke effectiviteit vergroot.  De cursist krijgt het inzicht en de technieken om proactief te handelen en effectieve verkoopgesprekken te voeren. Hij/Zij zal zich beter voorbereiden en daardoor betere en leukere gesprekken met de klanten creëren. De klant voelt duidelijk echte interesse. Met de juiste klantgerichte motivatie en respect zal de klant zich speciaal voelen.

Een verkooptraining bestaat uit verschillende onderdelen in het salestraject en zal altijd in het teken staan om direct en duurzaam succesvol te zijn in sales. Dit wordt bereikt door het vergroten van zelfkennis, mensenkennis, een gedegen voorbereiding, telefonisch goede afspraken maken en succesvolle verkoopgesprekken voeren. Dit alles zal leiden tot het verkrijgen van winstgevende opdrachten.

 Ook wordt tijdens de verkooptraining veel aandacht
besteed aan accountmanagement, een langdurige en succesvolle samenwerking met uw klant en after-sales, een klant die optimaal bediend wordt..

Allemaal aspecten die van belang zijn voor het direct en duurzaam realiseren van direct en duurzaam succes.

Mentale aspecten
Ook mentale aspecten zijn een onderdeel van professionele verkooptrainingen. Mentale aspecten zijn net zo belangrijk als het hebben van verkoopkennis en – kunde.

Voorbeelden hiervan zijn:
 wel of geen zelfvertrouwen hebben
 wel of niet in je kracht staan
 wel of geen klanten kunnen lezen
 wel of geen faalangst hebben
 wel of geen blokkades hebben
 wel of niet in paniek raken tijdens cruciale momenten
 een goed of een laag zelfbeeld hebben
 wel of geen goede verkoopgesprekken kunnen voeren

Al deze voorbeelden hebben een grote invloed op de eigenwaarde, de overtuigingskracht en het verkoopsucces.

Het hebben van een eigenwaarde is van cruciaal belang tijdens het gehele verkoopproces als commercieel medewerker en als Sales Professional.

Professionele verkooptrainingen maken salesmensen waardevoller, bewuster, bekwamer, krachtiger en mentaal sterk(er).