Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling met de ondernemer en de directie.

Succescoach Rob van Dort helpt ondernemers en directeuren waar gewenst met de organisatieontwikkeling. Rob werkt altijd vanuit een schriftelijke opdracht van een organisatie. Naast de hulpvraag vanuit de directie wordt met het SCN 7-faseplan helder gemaakt waar de organisatie behoefte aan heeft. Tijdens het stap voor stap uitvoeren van het plan van aanpak worden praktische en direct toepasbare oplossingen aangedragen voor vraagstukken, ontstaat er een heldere visie en strategie, worden problemen opgelost, wordt de kennis en kunde vergroot en de organisatie naar een hoger niveau gebracht.

De resultaten

De resultaten zijn vernieuwend leiderschap en een effectiever management, zelfvertrouwen, directe en duurzame omzetverhoging, winstmaximalisatie, kostenverlaging, meer creativiteit, een duidelijke communicatie, meer ideale cliënten, balans in de organisatie, een hoger energieniveau en verbinding tussen mensen op de gewenste niveaus.

Vraagstukken

Door vaststellen, analyseren en oplossen van organisatievraagstukken kan de Succescoach gericht en met succes aan de slag met de opdrachtgever(s).

Succescoach Rob van Dort

7 fasenplan

  • De aard van de mogelijke oorzaken van vraagstukken vastgesteld;
  • Nieuwe, praktische en direct toepasbare mogelijkheden voor oplossingen aangedragen;
  • Te verwachten consequenties duidelijk gemaakt;
  • Nieuwe methoden en procedures aangereikt en /of ontwikkelt;
  • Krijgt de ondernemer en/of directeur begeleiding bij de veranderingen en verbeteringen;
  • De kennis en kunde vergroot die praktisch en direct toepasbaar zijn;
  • Succescoach Rob van Dort focust zich op zowel de mens met een probleem en op het ontwikkelen van een ideaaloplossing voor de organisatievraagstukken.

De Quickscan

Fase 1: van het SCN 7-Fasenplan en ziet er als volgt uit:

Het SCN 7 fasenplan

– Fase 1: QuickScan van de organisatie
– Fase 2: Inventarisatie van de leerbehoefte
– Fase 3: Maken plan van aanpak
– Fase 4: Succes Coaching op maat
– Fase 5: Evaluatie & Resultaatmeting
– Fase 6: Toekomstplannen bespreken
– Fase 7: Continuïteit van maatwerk Succes Coaching.

Verkoopontwikkeling

Fase 2:

2.1 Organisatie
2.2 Cultuur
2.3 Sales
2.4 Leiderschap
2.5 Management
2.6 Communicatie
2.7 Werkwijze
3. Markt en klanten
4. Verkoopproces
4.1 Klantbenadering
4.2 Offertes en opdrachten
4.3 Aftersales
5. Toekomstbeeld
5.1 Wat wilt u bereiken?
5.2 Hoe wilt u hieraan werken?

Tijdens SCN Fase 2 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inhoud:
1. Mission Statement
2. Organisatie & markt
3. Verkoopresultaten
4. Verkoopvaardigheden
5. Cliënten
6. Verkoopgesprek
7. Communicatie
8. Presentatietechnieken
9. Offertes & Orders
10. Kennis & kunde van producten en/of diensten
11. Documentatie & Internet
12. Planning & organisatie
13. Beurzen
14. Kleding
15. Sales management

management trainingen

Fase 3: Hier maakt Succescoach Rob van Dort een plan van aanpak.

Fase 4: Hier geeft Rob Succes Coaching op maat aan de ondernemer en directieleden en wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Er wordt door de Succescoach praktische en direct toepasbare kennis- & kunde overgedragen op de gebieden van leiderschap, management en sales. Hierdoor gaan de deelnemers direct en duurzaam succes realiseren.

Fase 5: Tijdens de evaluatie en resultaatmeting worden de vorderingen en resultaten helder gemaakt door de Succescoach.

Fase 6: In deze fase maken we gezamenlijk de toekomstplannen.

Fase 7: Door regelmatig terugkomsessies in te plannen om de kennis en kunde op peil op peil te
houden en nieuwe vraagstukken op te lossen, realiseren we duurzaam succes voor uw
organisatie.