Meten van denkpatronen

Talentenprofielen die denkpatronen meten Welke denkfilters gebruik ik om naar de wereld om mij heen én naar mijzelf te kijken? Ben ik meer een gevoelsdenker of een structuurdenker? Waardeer ik mijzelf op basis van waargemaakte ambities? Of om de rollen die ik vervul? Via de denkdimensies van Hartman gaat er letterlijk een wereld open. De bekendste Analyse op dit domein is het TriMetrix Hartman Profiel